Minister De Jonge wil vrijheid van medisch handelen beperken

Mag de Nederlandse overheid de vrijheid van medisch handelen op grond van wetenschappelijke of vakinhoudelijke gronden aan banden leggen? Met een onlangs door minister De Jonge van VWS ingediend wetsvoorstel om te bewerkstelligen dat kan worden gestuurd op de vrijheid van medisch handelen, beantwoordt het ministerie deze vraag met een volmondig ja.

Volgens de minister van VWS is nieuwe wetgeving op dit punt nodig, om meer recht te kunnen doen aan de verantwoordelijkheid van de overheid om de zorg financieel beheersbaar te maken.
 
Het wetsvoorstel komt erop neer dat de minister van VWS zeggenschap kan uitoefenen bij het vaststellen van kwaliteitskaders van zorg door middel van een financiële toetsing. In het bijzonder voor kwaliteitskaders die leiden tot substantieel hogere uitgaven in de zorg. Meerdere partijen zijn van mening dat met dit wetsvoorstel de professionele autonomie van de arts om medisch te handelen ten onrechte wordt beperkt. Lees verder

Johan Linssen verbindt zich aan Lexsigma Healthcare

Per 1 mei 2019 verbindt Johan Linssen zich als geassocieerd partner aan Lexsigma Healthcare. Momenteel is Johan (1985) lid van de Raad van Bestuur van Momentum: een specialistische zorginstelling in Noord-Brabant en Gelderland. Voorafgaand aan zijn bestuursperiode was Johan jarenlang werkzaam bij Berenschot als financieel-economisch en politiek-bestuurlijk adviseur: eerst als senior consultant, later als managing director van joint venture Mazars-Berenschot in Zuid Afrika. Daarvoor was hij vier jaar senior management consultant bij het Franse Capgemini. Zijn eerste carrièrestappen heeft hij gezet als analist bij de Europese Commissie. Lees verder

Column Mechtild Rietveld: De twee Aagjes

Onlangs is met unanieme stemmen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor het voor ouders van doodgeboren kindjes mogelijk is om ze te laten registreren bij de burgerlijke stand, waardoor ze automatisch ook in de Basisregistratie personen komen. Verder heeft het in de systeemwereld geen rechtsgevolg, maar wel in de leefwereld van kennelijk veel mensen – 82.000 ondertekenaars van de petitie om dit te regelen! De borelingen worden met hun naam ingeschreven bij ouders en eventuele broertjes en zusjes. ‘Noem mijn naam, en ik besta’ luidt een oud Joods gezegde.

Er is een strijd van jaren aan vooraf gegaan door een zwermcoalitie van allerlei mensen, aangetrokken door een piepklein groepje moeders dat te maken had gehad met hun levenloos geboren kinderen die niet ‘bestonden’. Na de inwerkingtreding van de wet (begin 2019) waren er binnen twee weken al 800 aangiften, ook van kinderen die tientallen jaren geleden levenloos waren geboren. Kennelijk zit het diep. Lees verder

Het nieuwe medisch tuchtrecht

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (hierna: Wet BIG) is sinds 1997 van kracht. Deze wet is anno 2019 wel aan herziening toe. Na een tweede wetsevaluatie, welke resultaten in 2013 zijn gepubliceerd, heeft de wetgever besloten om de Wet BIG aan te passen. De herziene Wet BIG treedt op 1 april 2019 in werking. We gaan in op de belangrijkste veranderingen in het nieuwe medisch tuchtrecht: Lees verder