Kantoorinformatie

Lexsigma Healthcare

Lexsigma Healthcare is een maatschap die bestaat uit praktijkvennootschappen van houdstermaatschappijen van natuurlijke personen. De maatschap is ingeschreven in de KvK onder nummer: 53138953. De overeenkomst die de maatschap met cliënten aangaat betreft een overeenkomst van opdracht. Alle bij Lexsigma werkzame advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), adres: Neuhuyskade 94, 2596 XM DEN HAAG, 070–3353535, info@advocatenorde.nl.

Tarieven

De uurtarieven (exclusief BTW) variëren per advocaat en zullen van tevoren met de cliënt worden besproken en bevestigd in een opdrachtbevestiging.

Aansprakelijkheid

De maatschap Lexsigma is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij AIG Europe Limited, Netherlands, adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216 – 218, 2909 LK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. De financiële en geografische dekking is als volgt:

  • financiële dekking: 2,5 miljoen euro per aanspraak/ 5 miljoen euro per verzekeringsjaar.
  • geografische dekking: opdrachtgevers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en de Nederlandse Antillen.

Algemene voorwaarden

Voor de Algemene Voorwaarden van Lexsigma Healthcare wordt verwezen naar deze pagina.

Contactgegevens

Lexsigma Healthcare
Bezoek- en postadres:

  • Concertgebouwplein 14
  • 1071 LN  AMSTERDAM