Geef zorg nu het volwassen toezicht waar zij recht op heeft

In het Financieele Dagblad van 5 september 2014 is het artikel “Geef zorg nu het volwassen toezicht waar zij recht op heeft” verschenen van Elly Koning.

De toezichttaken van de Nederlandse Zorgautoriteit kunnen ondergebracht worden bij de ACM en de AFM.

Dinsdag verscheen het rapport van de commissie-Borstlap over het functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De conclusies zijn vernietigend. De NZa heeft te veel petten op en het ministerie van VWS en de NZa zitten te veel bij elkaar op schoot. Volgens de commissie wordt hierdoor de rol van onafhankelijk toezichthouder aangetast.

Sinds de oprichting van de NZa in 2006 heeft zij een dubbele taak. De NZa is zowel regelgever als toezichthouder. Dat blijkt ook uit haar lijfspreuk: de NZa maakt én bewaakt goed werkende zorgmarkten. De NZa is daarmee al jarenlang de slager die zijn eigen vlees keurt.

De commissie-Borstlap stelt voor om de NZa-taken van regelgever en toezichthouder uit elkaar te halen en de zelfstandigheid van de NZa te respecteren. Een goede eerste stap, maar wij zouden verder willen gaan. Wat de toezichthoudende taak van de NZa betreft, zou de NZa als kamer moeten worden ondergebracht bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM ziet toe op de mededinging en consumentenbelangen. Bij de ACM is juist ook sectorspecifiek toezicht ondergebracht, zoals het toezicht op de energiemarkt en de telecommunicatiemarkt. Wat de regelgevende bevoegdheden van de NZa betreft: leg die taak bij VWS. Daarmee zijn die regels democratisch gelegitimeerd en is politieke verantwoording mogelijk. Dan blijft nog over de taak van de NZa om toezicht te houden op de uitvoering door zorgverzekeraars van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. Die taak kan worden ondergebracht bij de Autoriteit Financiële Markten, die al toezicht houdt op de gehele verzekeringsmarkt.

Deze aanpak heeft ook andere voordelen. Zo lossen we het probleem op dat de verschillende toezichthouders die in de zorg actief zijn elkaar voor de voeten lopen. Bovendien past het afschaffen van een zelfstandige toezichthouder bij de doelstelling van de regering om de overheid af te slanken. Voor de markt is het ook een voordeel dat er een overheidsloket minder is.

De NZa bestaat bijna tien jaar. Zij kan door de wijze van inbedding in het systeem niet doen waarvoor zij in het leven is geroepen. Het wordt tijd om ook voor de zorg volwassen en onafhankelijk toezicht binnen de ACM te organiseren.

Lees het artikel van Elly Koning in het Financieele Dagblad van 5 september 2014 (, pdf)
Bron: het Financieele Dagblad, vrijdag 5 september 2014.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:
(+31) 020 - 8940700
(+31) 06 - 52456079