Geef zorg nu het volwassen toezicht waar zij recht op heeft

In het Financieele Dagblad van 5 september 2014 is het artikel “Geef zorg nu het volwassen toezicht waar zij recht op heeft” verschenen van Elly Koning.

De toezichttaken van de Nederlandse Zorgautoriteit kunnen ondergebracht worden bij de ACM en de AFM.

Dinsdag verscheen het rapport van de commissie-Borstlap over het functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De conclusies zijn vernietigend. De NZa heeft te veel petten op en het ministerie van VWS en de NZa zitten te veel bij elkaar op schoot. Volgens de commissie wordt hierdoor de rol van onafhankelijk toezichthouder aangetast. Lees verder

Hoe je als specialist ondernemer blijft

Invoering integraal tarief in 2015 maakt heroverweging positie noodzakelijk.

Met de introductie van de integrale bekostiging in 2015 gaat de verhouding tussen medisch specialist en ziekenhuis veranderen. In de discussie daarover lijkt het alsof de door de Orde van Medisch Specialisten gepresenteerde modellen de enig denkbare zijn. Dat is onjuist. Lees verder

Aan regels gebonden

In het julinummer van Zorgvisie Magazine is een artikel van Elly Koning verschenen over de materiële controle door zorgverzekeraars. In het artikel wordt het wettelijk kader besproken waaraan zorgverzekeraars zich bij de materiële controle moeten houden. Daarnaast wordt het handelen van zorgverzekeraars bij de materiële controle kritisch tegen het licht gehouden. Lees verder