Joint ownership in de zorg: oplossing voor krapte op arbeidsmarkt?

Het onderwerp personeel en dan met name het tekort hiervan in de sector zorg blijft actueel. Er zijn vele meningen over de oorzaak van dit probleem, maar er lijkt nog geen oplossing te zijn gevonden. De politiek stelt extra gelden ter beschikking, maar enkel extra geld is onvoldoende. Wij zijn van mening dat er meer moet gebeuren en roepen op tot joint ownership!

In een artikel in ‘Juridisch up to Date’ bespreken Bob van der Kamp en Lara Smeets dit onderwerp. Lees verder

Hoge Raad zorgt voor herstel van een onrechtvaardig gevolg van de WWZ bij ontslag op staande voet

Het bijzondere instrument van het ontslag op staande voet zorgt vaak voor veel ophef. Het is een uiterste maatregel met voor beide partijen potentieel grote gevolgen. Een van deze gevolgen sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) was het risico van de werkgever op een loondoorbetalingsplicht van maanden tot jaren indien de werknemer in eerste instantie succesvol verweer voert, maar in hoger beroep alsnog verliest. Dit heeft nog wel eens voor terughoudendheid in het gebruik van het ontslag op staande voet door werkgevers gezorgd. De politiek heeft in al die jaren niet thuis gegeven om dit onrechtvaardige gevolg te herstellen. De Hoge Raad heeft deze problematiek opgepakt en zich op 13 juli 2018 gebogen over (de ontzegging van) de loonaanspraak van de op staande voet ontslagen werknemer.

In een artikel in ‘Juridisch up to Date’ bespreken Bob van der Kamp en Lara Smeets dit onderwerp. Lees verder

Zorgcontractering bij ziekenhuizen

Hoe kopen zorgverzekeraars in bij ziekenhuizen? Wat moet u weten, waarom en waartoe dient het? Stel vragen. Veel. Aan uzelf, aan uw omgeving, aan de wederpartij. Wees nieuwsgierig en alert. Samenwerken mag, maar wel onder voorwaarden. Welke specifieke problemen spelen bij uw ziekenhuis in de regio? Hoe ziet uw regionale markt eruit en hoe vertaalt u dat in de gesprekken? Natuurlijk zijn gedegen kennis van het recht en de economische modellen onder het zorgcontract belangrijk. Evenzeer geldt dat voor het werken aan uw onderhandelingsvaardig heden. Staat er een goed team om uw heen? Kunt u antwoord geven op de vraag wat de vorige werkgever geweest is van uw directe onderhandelingspartner bij de zorgverzekeraar? Waarom eigenlijk niet? De zorgcontracten gaan vaak over miljoenen. De tijd van het lijdelijk toekijken en de handtekening zetten bij het kruisje is voorbij. Neem het heft in handen, neem het initiatief. Dat is altijd beter dan het alternatief.

In een artikel in ‘Juridisch up to Date’ gaan Bob van der Kamp en Erik Betzema kort in op de gehanteerde economische modellen, vervolgen met een korte juridische doorkijk en sluiten af met een aantal praktische tips. Lees verder

Innovatief omgaan met innoveren in de zorg. Over innovatie en het beperken van zorgkosten

De zorgkosten in Nederland stijgen al jaren. Het is de minister van VWS (de minister) er dan ook veel aan gelegen om deze kosten zo beperkt mogelijk te houden. Tegelijkertijd staan de praktijk en wetenschap niet stil en komen er steeds geavanceerdere zorgvormen op de markt, het zij geneesmiddelen, behandeling of diagnostiek. Juist een aantal van deze meer innovatieve zorgvormen zijn erg kostbaar en hebben daarmee een forse impact op de zorgkosten. De minister probeert op diverse wijzen de kosten die met innovatie en ontwikkeling binnen de zorg gepaard gaan te beperken. Wij vragen ons af of de minister daarmee innovatie en optimale patiƫntenzorg niet belemmert.

In een artikel in ‘Juridisch up to Date’ bespreekt Bob van der Kamp dit onderwerp. Lees verder

Waar gehakt wordt vallen spaanders: twee uitspraken over tariefbeschikkingen

Er is commotie ontstaan over twee door de NZa vastgestelde tariefbeschikkingen. Waarom? De NZa draagt in de zorg een aantal petten en heeft daarmee onder meer de verplichting een tariefbeschikking vast te stellen. Toch kunnen deze tariefbeschikkingen tot praktische problemen in de uitvoering leiden. In het onderstaande worden twee gevallen waarin dat gebeurde besproken. Daarbij beogen wij niet een standpunt in te nemen, maar juist om te laten zien wat voor een (langdurige) discussie een tariefbeschikking met zich mee kan brengen. Daartoe eerst een kort juridisch kader om de discussie te kunnen plaatsen.

In een artikel in ‘Juridisch up to Date’ bespreekt Bob van der Kamp dit onderwerp. Lees verder