Bedrijfsprofiel: Als ondernemer moet je begrijpen wat er staat

bedrijfsprofiel-lsa-2017

LEXSIGMA Advocaten is een Amsterdams advocatenkantoor gevestigd in het Museumkwartier. Het M&A-team van LEXSIGMA richt zich vooral op ondernemers, ondernemingen en instellingen die op zoek zijn naar gespecialiseerd juridisch advies. Als het moet wordt er geprocedeerd, maar bemiddelen is vaak beter. ‘Principes kunnen heel duur zijn.’ Lees verder

Enkele opvallende punten in de voorgenomen herziening van het medisch tuchtrecht

Het medisch tuchtrecht in zijn huidige vorm stamt uit 1993 en vindt zijn wettelijke basis in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). In de praktijk heeft het medisch tuchtrecht zich al ver doorontwikkeld. Ook de minister van VWS is overtuigd van de noodzaak tot modernisering en heeft daarvoor een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

In een artikel in ‘Juridisch up to Date’ bespreken Bob van der Kamp en Cécile van der Heijden enkele arbitrair gekozen punten uit het wetsvoorstel. Lees verder

Gebrekkige zeggenschapsregeling levert wanbeleid op

impasse

Het ontbreken van een regeling over de zeggenschap binnen een onderneming en zelfs een uiterst summiere en oppervlakkige regeling kan leiden tot wanbeleid, ook als dit geen negatieve impact heeft op de dagelijkse bedrijfsvoering van de onderneming.

Dat is de uitkomst van een uitspraak die is gewezen door de Ondernemingskamer. Het gebrek aan een duidelijke regeling ter zake zeggenschap leidde in deze zaak tot een stuurloze algemene vergadering en bestuur. De aandeelhouders hadden weliswaar meerdere concepten van een aandeelhoudersovereenkomst uitgewisseld waarin ze de zeggenschap hadden geregeld, maar hier is uiteindelijk nooit definitieve overeenstemming over bereikt. De onderneming was hierdoor stuurloos geworden en verkeerde in een impasse.

Monique Aykaz heeft hierover in het magazine Brookz een interessant artikel geschreven. Lees verder

G-Standaard: aanbod en aanvaarding?

Sinds jaar en dag worden zowel geneesmiddelen als medische hulpmiddelen opgenomen in de G-
standaard van Z-index.2 Daarbij staat de rechtspraak niet stil. Werd in 2010 in de jurisprudentie aangenomen dat de G-standaard feitelijke gegevens rond beschikbare hulp- en geneesmiddelen en de vergoedingsstatus hiervan regelde, in 2012 werd aangenomen dat Z-Index onder meer het bestel- en
factureringsproces ondersteund, wat een stuk verder gaat dan de uitspraak uit 2010.3 In 2012 werd zelfs door de Hoge Raad vastgesteld dat het publiceren van een prijs in de G-standaard een vorm van
aanbieden van een product is.4 Een vraag die bij juristen vervolgens kan rijzen is of een vermelding in de G-standaard kan kwalificeren als “aanbod” met bijbehorende leveringsverplichting?

In een artikel in ‘Juridisch up to Date’ bespreken Bob van der Kamp en Cécile van der Heijden dit onderwerp. Lees verder

Schade bij garantie-inbreuken

schade-berekenen

In het kader van een overname worden door verkopers over uiteenlopende onderwerpen garanties verstrekt. Een wettelijke bepaling waarin specifiek de aansprakelijkheid voor garantie inbreuken is geregeld, bestaat niet. Uit de rechtspraak volgt dat een inbreuk op de garanties gelijkgesteld dient te worden aan wanprestatie. De verstrekte garanties zijn immers een essentieel onderdeel van de koopovereenkomst.

De bedoeling is gewoonlijk dat bij inbreuken op garanties de koper recht heeft op schadevergoeding. Maar hoe wordt de geleden schade bepaald? Lees verder