Kantoorinformatie

Lexsigma Healthcare

Lexsigma Healthcare (hierna: Lexsigma) is een handelsnaam van Koning Legal B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht die de uitoefening van de advocatuur als doel heeft. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34219431.

De overeenkomst die de vennootschap met cliënten aangaat betreft een overeenkomst van opdracht. Alle bij Lexsigma werkzame advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), adres: Neuhuyskade 94, 2596 XM DEN HAAG, 070–3353535, info@advocatenorde.nl.

Tarieven

De uurtarieven (exclusief BTW) variëren per advocaat en zullen van tevoren met de cliënt worden besproken en bevestigd in een opdrachtbevestiging.

Aansprakelijkheid

De vennootschap Lexsigma is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij J&B Advocaten 2009 en Zurich Insurance plc. Nederlands bijkantoor, via tussenpersoon Aon Empower Results/Risk Solutians. Adres: Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam. De financiële en geografische dekking is als volgt:

  • financiële dekking: 2,5 miljoen euro per aanspraak per jaar, met uitzondering van schade door betaalfouten welke tot een bedrag ad € 250.000,– per aanspraak per verzekeringsjaar is verzekerd.
  • geografische dekking: opdrachtgevers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en de Nederlandse Antillen.

Algemene voorwaarden

Voor de Algemene Voorwaarden van Lexsigma Healthcare wordt verwezen naar deze pagina.

Stichting derdengelden

Lexsigma heeft geen stichting derdengelden ter beschikking, dit betekent dat Lexsigma geen derdengelden kan ontvangen.

Contactgegevens

Lexsigma Healthcare
Bezoek- en postadres:
Muzenplein 3
1077 WC  AMSTERDAM
 (+31) 020-8940700
 
BTW:NL814138810B01
KvK:34219431