Home

Wat is Lexsigma Healthcare?

Lexsigma Healthcare is een advocatenkantoor dat zich richt op de zorgsector. Wij adviseren en vertegenwoordigen bedrijven en instellingen in de zorg bij strategische en juridische kwesties.

Wie werken bij Lexsigma Healthcare?

Bij Lexsigma Healthcare werken acht partners, advocaten en medewerkers die zeer deskundig zijn op het gebied van zorgrecht. De medewerkers van Lexsigma hebben jarenlange ervaring – als advocaat, juridisch adviseur en als toezichthouder – in het werken voor organisaties en bedrijven in de zorg.

Waarom de zorgsector?

We hebben bewust gekozen voor de zorg als juridisch vakgebied omdat we daarin samen met onze opdrachtgevers voor de samenleving echt verschil kunnen maken.

Hoe ziet Lexsigma Healthcare de samenwerking met de klant?

Wij zijn de juridische gesprekspartner van onze klanten: informeel, kritisch én meedenkend.

Op welke gebieden heeft Lexsigma Healthcare de meeste expertise?

Deskundig zijn we met name op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ), jeugdzorg, medisch-specialistische zorg (ziekenhuizen), gehandicaptenzorg en de hulpmiddelen van de zorg. We houden ons vooral bezig met afspraken tussen partijen (contracten tussen instellingen en overige partijen, personeel), governance, privacy, financiering, bekostiging en investeringsanalyses in de zorg (due diligence en herstelplannen).

Lexsigma, juridisch partner voor de zorg

The art of value based h-hrm

In de Miljoenennota 2019 stelt het kabinet € 350 miljoen beschikbaar voor extra personeel in de zorg. Het geld is in te zetten voor bijvoorbeeld scholing van (nieuw) personeel, loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie. Het kabinet wil voorts het werk in de [...]

Governancecode Zorg vereist statutenwijziging vóór 1 januari 2019

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg in werking getreden. Zorgaanbieders hebben tot 1 januari 2018 gekregen om hun instelling te laten voldoen aan de code. Als het nodig is daarvoor de statuten te wijzigen, moet dat vóór [...]

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Prinsjesdag 2018 zit er weer op en in dit bericht willen we aandacht besteden aan een kabinetsplan dat relevant is voor het arbeidsrecht. In de begroting voor 2019 is rekening gehouden met de reeds in april aangekondigd Wet Arbeidsmarkt in [...]