Zorg en inkoop

Zorginkoop staat volop in de belangstelling. Zorgverzekeraars kopen zorg in ter nakoming van hun verplichtingen jegens hun verzekerden die voortvloeien uit de zorgverzekeringsovereenkomst zoals bepaald in de Zorgverzekeringswet. De vraag die in deze bijdrage centraal staat is of zorgverzekeraars bij hun inkoop gebonden zijn aan de Aanbestedingswet 2012 (‘Aw’). Is een zorgverzekeraar met andere woorden een aanbestedende dienst? Het antwoord op deze vraag ligt in de uitleg van (de deelelementen van) het begrip ‘publiekrechtelijke instelling’ uit artikel 1.1 Aw. Een centraal element binnen die definitie is het criterium ‘algemeen belang anders dan van commerciĆ«le of industriĆ«le aard’.

In de rubriek Gezondheidsrecht van “Juridisch up to Date” bespreekt Bob van der Kamp dit onderwerp.

Lees het hele artikel in “Juridisch up to Date” (pdf, ).

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met: