Van huisarts naar psychiater: de juridische complicaties

Als een patiënt behandeld wil worden door een medisch specialist, dan moet die patiënt beschikken over een verwijzing van de huisarts. De huisarts geeft in de verwijsbrief aan op welke punten nader onderzoek of verdere behandeling van een medischspecialist nodig is. De huisarts vervult hiermee een rol als poortwachter: er is pas toegang tot medisch-specialistische zorg als de huisarts daar ‘toestemming’ voor heeft gegeven.

De verwijsregistratie roept in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vaak discussie op, voornamelijk bij controles van declaraties door zorgverzekeraars. Dit leidt nogal eens tot terugvorderingen van vergoedingen door zorgverzekeraars. Zulke terugvorderingen zijn echter lang niet altijd terecht.

In een artikel in “Fiscaal up to Date” legt Bob van der Kamp uit waarom. Eveneens geeft hij enkele algemene richtlijnen voor een correcte verwijsregistratie in de GGZ.

Lees het volledige artikel in Fiscaal up to Date.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met: