Regulatory governance

Het onderwerp ‘good governance’, oftewel ‘goed ondernemingsbestuur’, staat hoog op de bestuurlijke agendaÕs. Ons wordt vaak gevraagd of we kunnen checken of een organisatie compliant is. Anders gezegd: voldoet de onderneming aan de toepasselijke wetten, regelgeving en opgestelde veldnormen. De Zorgbrede Governancecode, de nieuwe privacy verordening, het zijn willekeurig onderwerpen van dit moment. Een kentering is tegelijkertijd zichtbaar: van de meer uitvoerende sanity checks lijkt meer podium te ontstaan voor een strategische inzet van het governance onderwerp. Dus, in hoeverre kan de regulatoire context een bijdrage leveren aan het realiseren van de strategische doelstellingen van de organisatie?

Het antwoord op die vraag is een samenspel tussen het DNA van de organisatie (missie, doel), het businessplan en de toepasselijke context waarbinnen de organisatie opereert. Het is daarbij niet gek dat er in de bestuurskamer vaak verschil van inzicht bestaat over de verschillende deelonderwerpen, laat staan over de onderlinge samenhang ervan. Het begint bij goede feiten en dossierkennis, waarbij daarnaast inzicht moet ontstaan of en hoe de regulatoire context daarop inwerkt. Publieke, private en zorginhoudelijke belangen strijden nu eenmaal vaak om de ‘macht’, waarbij de verschillende ‘talen’ die ze spreken hen ervan weerhouden om een gemeenschappelijke deler te vinden. Wij kunnen u helpen in die discussie. Welk onderdeel van de regulatory governance is relevant en wat is de noodzakelijke duiding ervan. Kennis daarover stelt u in staat om de wetgevende kaders voor u te laten werken.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:
(+31) 020 - 8940700
(+31) 06 - 52456079
  • Deel dit bericht via: