Procederen in de zorg

Lexsigma Healthcare is de juridisch gesprekspartner voor de zorg. Niet alleen mét onze opdrachtgevers – zorgaanbieders en bedrijven in de zorg – maar ook vóór hen proberen we meestal eerst om in gesprek te gaan. Daar waar mogelijk kijken we of we met ‘de tegenpartij’ in onderling overleg tot een oplossing kunnen komen. Dat lukt vaak, maar lang niet altijd

Veel hangt af van wie de partijen zijn. De posities zijn vaak heel verschillend. Denk bijvoorbeeld aan zorgverzekeraars aan de ene kant en zeker de relatief kleinere zorgaanbieders aan de andere kant.

Regelmatig komt het toch aan op een juridische procedure. Het aanhangig maken van een zaak maakt de dynamiek tussen partijen vaak anders. Het kan betekenen dat verhoudingen verslechteren. Het kan ook helpen om als gesprekspartner serieuzer genomen te worden.

In veel gevallen leidt een juridische procedure niet tot een uitspraak van de rechter. Partijen komen er dan tijdens de procedure uit, vaak ten overstaan van de rechter op een zitting.

Als er wel een beslissing van een rechter moet komen kan dat, zeker in meer complexe zaken, lang duren. Toch zien we dat het steeds sneller gaat. De rechtspraak is efficiënter geworden. Ook voor advocaten is dat prettig, want onze cliënten zijn daar echt mee geholpen.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:
(+31) 020 - 8940700
(+31) 06 - 52456079
  • Deel dit bericht via: