Lexsigma Healthcare Nieuwsbrief Mei 2018
 
Juridisch partner voor de zorg
Nieuwsbrief Mei 2018
 
avg-newsletter
 
AVG: De puntjes op de i

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief voordat de AVG in werking treedt. Daarom stippen we graag de belangrijkste punten uit de AVG aan, zodat jouw zorginstelling/organisatie de laatste puntjes op de i kan zetten. Het gaat om: de toestemmingsverklaring, de functionaris voor de gegevensbescherming, de verwerkersovereenkomst, het register van verwerkingsactiviteiten, DPIA en het register van datalekken.

lees verder
 
 
 
 
 
Is de afdeling personeelszaken al klaar voor de AVG?
Is de afdeling personeelszaken al klaar voor de AVG?

De sollicitatieprocedure, de ondernemingsraad en de zieke werknemer. Zomaar een paar onderwerpen op het gebied van personeel die geraakt worden door de nieuwe privacyregels. Als werkgever verwerk je veel persoonsgegevens van je personeel. Dat begint al bij de sollicitatieprocedure. Je bewaart de ontvangen cv’s, je screent de potentiële collega’s op internet/social media en bij het aannemen vraag je om een kopie legitimatiebewijs en het bankrekeningnummer. Tijdens de arbeidsovereenkomst bewaar je verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken en meld je je werknemer aan bij de arbodienst. Bij alle gegevens die worden verwerkt moet de vraag worden gesteld: heb ik een grondslag voor de verwerking en is de verwerking proportioneel?

lees verder
 
 
 
 
sophie-van-odijk
 
 
 
 
Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg op hoofdlijnen
Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg op hoofdlijnen

Het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg is er. De inzet van het akkoord is om de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. Het Akkoord onderschrijft de transformatiegedachte uit het rapport ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ van de Taskforce Zorg op de Juiste Plek onder leiding van prof. Van den Dungen van begin april dit jaar. Het gaat over bewustwording. Het gaat ook over de beperkingen van ons huidige zorgsysteem. En die beperkingen, die zijn er.

lees verder
 
 
 
 
 
Column Mechtild Rietveld: Zorgondernemers en demonisering

Wat heb je aan die ondernemers? Ze maken de zorg wel efficiënter, maar als gevestigde orde heb je er ook last van, dus liggen ze onder een vergrootglas. Ze willen alles maar veranderen.

Hierna zo’n zorgondernemer aan het woord (bron: een bewerking van een interview met Loek de Winter in Skipr Daily, ik besteed er graag mijn columnruimte van deze maand aan): ‘Er steekt politieke tegenwind op. Je merkt dat de rol van het ondernemen wordt gedemoniseerd. In de periode van de kredietcrisis kregen we een aantal ziekenhuizen aangeboden die bedrijfsmatig niet goed functioneerden. Veel achterstallig onderhoud. Eerst zijn we jaren bezig geweest om een regiogroep ziekenhuizen op orde te krijgen. Daar zijn we van dertig miljoen negatief eigen vermogen naar nagenoeg nul gegaan. Met een ander ziekenhuis zitten we eigenlijk nog steeds in dat proces. Het valt tegen hoe taai dat is, het DNA van die organisaties veranderen. Ook de rol van de zorgverzekeraars is mij tegengevallen. Onze ziekenhuizen waren jarenlang de goedkoopste, maar toch wilden de verzekeraars ons niet een marge gunnen toen we die nodig hadden om te investeren. Je zou na tien jaar geleide markteconomie verwachten dat kosten en baten een grotere rol zouden spelen. Uiteindelijk contracteren verzekeraars nog steeds niet rationeel maar politiek.’

lees verder