Lexsigma Nieuwsbrief April 2018
 
Juridisch partner voor de zorg
Nieuwsbrief April 2018
 
 
Regulatory governance
Regulatory governance

Het onderwerp ‘good governance’, oftewel ‘goed ondernemingsbestuur’, staat hoog op de bestuurlijke agenda’s. Ons wordt vaak gevraagd of we kunnen checken of een organisatie compliant is. Anders gezegd: voldoet de onderneming aan de toepasselijke wetten, regelgeving en opgestelde veldnormen. De Zorgbrede Governancecode, de nieuwe privacy verordening, het zijn willekeurig onderwerpen van dit moment. Een kentering is tegelijkertijd zichtbaar: van de meer uitvoerende sanity checks lijkt meer podium te ontstaan voor een strategische inzet van het governance onderwerp. Dus, in hoeverre kan de regulatoire context een bijdrage leveren aan het realiseren van de strategische doelstellingen van de organisatie?

lees verder
 
 
 
 
 
Elly Koning bij Radar
Elly Koning bij Radar

Radar maakte een reportage over het hinderpaalcriterium. Onze partner Elly Koning werd als deskundige ingeschakeld.

lees verder
 
 
 
 
 
AVG: Verwerkersovereenkomst
AVG: Verwerkersovereenkomst
In deze nieuwsbrief belichten we de verwerkersovereenkomst, onder de huidige wet ook wel bewerkersovereenkomst genoemd, nader. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat een verwerkersovereenkomst moet worden afgesloten tussen twee partijen, waarin de ene partij, maar eventueel ook over en weer, persoonsgegevens verwerkt voor de andere partij. In een verwerkersovereenkomst worden onder andere de rechten en plichten van zowel de verwerker als de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens vastgelegd.
lees verder
 
 
 
 
 
 
Anderen over ons ...
“We hebben Lexsigma Healthcare ingeschakeld voor onze strijd om de vrije artsenkeuze te verdedigen (art. 13 van de zorgverzekeringswet; het hinderpaalcriterium). Op de oppervlakte gaat het om de schrijnende situatie dat psychiatrische patiënten met complexe stoornissen niet tijdig en betaalbaar de noodzakelijke zorg kunnen ontvangen. Daarbinnen gaat het om complexe vraagstukken als de bekostigingssystematiek van GGZ-zorg, solidariteit en grondbeginselen van de marktwerking. Om deze vraagstukken het hoofd te bieden is niet alleen kennis van de wet en systematiek noodzakelijk, maar ook een politiek-historisch besef van de Nederlandse gezondheidszorg in combinatie met een breed netwerk van stakeholders die de zaak kunnen sterken. Het gaat om je nek uit durven steken voor patiënten die het recht hebben om hun eigen keuzes te maken. Lexsigma Healthcare is tot in de puntjes onderlegd in de zorgverzekeringswet en uitzonderlijk betrokken bij de zaak. Ze zijn geen ‘onnodige minutenschrijvers’, maar resultaatgerichte advocaten en eerlijk! Het is een plezier om met ze te werken.”
 
 
Johan Linssen
 
 
Lid Raad van Bestuur GGZ Momentum
 
 
 
 
 
Charlotte Reintjes
 
 
 
 
De geïnformeerde burger anno 2018
De geïnformeerde burger anno 2018

Woensdag 4 april 2018 was het alweer tijd voor de vijfde jaarlijkse lezing van Zorginstituut Nederland. De lezing is gericht op bestuurders uit de gezondheidszorg. Als dienstverlener en juridisch partner voor de zorg kan Lexsigma Healthcare hier niet ontbreken. Het thema luidde ‘de geïnformeerde burger’. De eerste spreker was de directeur van Wefilm (Bas Welling), ook wel bekend van spraakmakende reclamefilms voor Interpolis, Stivoro en de boodschap aan burgemeester Eberhard van der Laan. De ‘film’ van Interpolis werd ook getoond.

lees verder
 
 
 
 
 
Column Mechtild Rietveld: Boomwortelingroei

Stel, je hebt een probleem met je riolering. De rioolhersteller ontdekt dat je rioolbuis kapot gaat aan ingroei van boomwortels. Hij zorgt dat de buis genoeg wortelingroeivrij is voor de komende jaren. Herstelt buis, boom blijft leven. Probleem opgelost. Je stuurt zijn rekening naar je rioolverzekering. Die betaalt een klein deel. Huh? Tja, het weghalen van die boomwortels valt niet onder de verzekering, enkel de buis. Bovendien heeft de verzekeraar geen contract met deze rioolhersteller, dus tja, is ie wel te vertrouwen? Maar, zeg je verbaasd, die man had de buis niet kunnen herstellen zonder eerst wortels weg te halen. En als hij de wortels niet wat verder weghaalt, hebben we over drie jaar het probleem weer?! Bovendien zit dit rioolbedrijf vlakbij, dus nauwelijks reiskosten. Niks mee te maken, zegt de verzekeraar.

lees verder