Hoe zit het ook al weer…? Apotheekbereidingen

Over de Geneesmiddelenwet is de afgelopen jaren al het nodige geschreven. Zo verscheen in 2008 een uitgebreid overgangsartikel van de hand van Van Wissen en Van Schaik over deze wet. Een onderbelicht leerstuk hierbij is dat van de apotheekbereidingen. Deze door apothekers bereide geneesmiddelen, die niet worden afgenomen van farmaceuten, zijn in de loop van 2015 veelvuldig in de media geweest, doordat zorgverzekeraars besloten een fors aantal apotheekbereidingen niet langer te vergoeden vanuit het verzekerde pakket.

Inmiddels lijkt de rust wedergekeerd in zorgverzekeringsland wat betreft dit dossier, maar hebben zich andere ontwikkelingen voorgedaan op dit dossier, namelijk een spraakmakend arrest van het Europees Hof van Justitie en een circulaire van de Inspectie voor de gezondheidszorg.

In een artikel in ‘Juridisch up to Date’ bespreekt Bob van der Kamp dit onderwerp.

Lees het volledige artikel in Juridisch up to Date (pdf,)

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met: