Governancecode Zorg vereist statutenwijziging vóór 1 januari 2019

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg in werking getreden. Zorgaanbieders hebben tot 1 januari 2018 gekregen om hun instelling te laten voldoen aan de code. Als het nodig is daarvoor de statuten te wijzigen, moet dat vóór 1 januari 2019 gebeuren. Voor nu nog even een korte update en reminder.

Principes code

De code is op zeven principes gebaseerd:

  1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten;
  2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie;
  3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
  4. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie;
  5. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling;
  6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie;
  7. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Elk principe is vervolgens uitgewerkt in een reeks bepalingen en/of gedragsregels. Soms is daarvoor een statutenwijziging nodig.

Naleving code binnen brancheorganisaties

De brancheverenigingen ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN werken samen in de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ). De BoZ is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de code.

Alle bij bovenstaande brancheverenigingen aangesloten zorgaanbieders zijn verplicht de code te implementeren en na te leven. Zo lang zorgaanbieders transparant zijn over de toepassing van de code en daar verantwoording over af (kunnen) leggen, handelen ze volgens BoZ in lijn met de code.

Intern zijn zowel de raad van bestuur als het toezichthoudend orgaan verantwoordelijk voor de toepassing van de code. Extern bestaat daarnaast het streven van de BoZ dat de leden van brancheorganisaties elkaar aanspreken op naleving en/of afwijkingen van de code.

Naleving code buiten brancheorganisaties

De Inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit merken de code aan als breed gedragen veldnorm van ‘goede zorg’ zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Daarmee geldt de code voor alle zorgaanbieders, ongeacht of zij lid zijn van één van de brancheorganisaties. Inmiddels heeft de Inspectie al diverse zorgaanbieders gecontroleerd op de naleving van de code.

Tot slot

Heb je de code nog niet (volledig) kunnen implementeren binnen jouw zorginstelling? Of ben je onzeker of je de code wel juist hebt geïmplementeerd?

Vragen hierover kun je bij ons stellen. Wij hebben al diverse zorgaanbieders geholpen. Contact kun je opnemen met:
(+31) 020 - 8940700
(+31) 06 - 52456079

  • Deel dit bericht via: