Goed bestuur in de zorg: een update

“Het doel van ons zorgsysteem is dat iedere Nederlandse burger toegang heeft tot veilige, kwalitatief goede en betaalbare zorg. De afgelopen periode is zowel uit goede als slechte voorbeelden naar voren gekomen hoe belangrijk goede bestuurders en interne toezichthouders van onze zorginstellingen zijn, om dit doel te bereiken”, aldus Minister Schippers. Haar brief “Goede zorg vraagt om goed bestuur” is het vervolg op een in 2015 ingezet politiek debat over goed bestuur in de zorg. Bestuur en toezicht genieten overigens al langere tijd onze aandacht.

In een artikel in “Fiscaal up to Date” geeft Bob van der Kamp u een korte update. Hij spitst dat toe (natuurlijk) op de zorg.

Lees het volledige artikel in Fiscaal up to Date.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met: