Eindelijk een middel tegen ontrouw

In de samenleving komt steeds vaker de vraag op of patiënten kunnen worden verplicht om de aanwijzingen van een arts op te volgen en voorgeschreven medicatie tijdig en juist in te nemen. Reden daarvoor is het tegengaan van ‘verspilling’ in de zorg en het beperken van de zorgkosten. Als een patiënt zich niet houdt aan de instructies van hulpverleners (“therapieontrouw”), leidt dat immers tot meer zorg en hogere zorgkosten. Onlangs benadrukte ook de minister van VWS het belang van therapietrouw en maatregelen terbevordering daarvan Zorgverzekeraar Achmea bekeert zich inmiddels tot het gebruik van slimme technologie: premieverlaging in ruil voor ‘data’.

De vraag in hoeverre patiënten kunnen worden gedwongen om zich te houden aan de afgesproken behandeling, roept op zichzelf al veel vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld met het zelfbeschikkingsrecht van het individu? Anderzijds kan de vraag worden gesteld of er een morele verplichting op de burger rust om niet onnodig beslag te leggen op ons gezamenlijk gefinancierde zorgstelsel. Gaat het beslag op de zorg van de een niet ten koste van dat van de ander?

In de rubriek Gezondheidsrecht van “Juridisch up to Date” bespreekt Bob van der Kamp dit onderwerp.

Lees het hele artikel in “Juridisch up to Date” (pdf, ).

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met: