Arbeid in de zorg

De zorg is een arbeidsintensieve sector. De inzet en het geluk van je personeel betekenen voor een groot deel de mogelijkheden en het succes van je onderneming. Veel werkgevers zijn zich hiervan bewust. Daarom zijn ze actief bezig met personeelsbeleid of nog breder, ‘de factor arbeid’. Lexsigma Healthcare onderkent de belangrijke rol van het personeel en zet zich daarom vanaf 1 januari 2018 actief in om haar cliënten ook hierin te begeleiden.

De klassieke relatie werkgever-werknemer staat al jaren op zijn kop. Er is een verschuiving zichtbaar naar steeds meer zelfstandigheid, gewenst of ongewenst. Naast het verschil in het soort arbeidsrelatie verschillen de wensen van deze arbeidskrachten ook van elkaar. De vraag is dan ook steeds vaker hoe je daar als organisatie mee moet omgaan. Daarnaast is in de zorg sturing van de kosten een actueel thema en moet er worden gezocht naar een variant waarin de kosten van arbeid beheersbaar blijven. De zoektocht naar het antwoord op deze vraag leidt ieder bedrijf langs een andere route. Er moet worden gekeken naar jouw specifieke wensen en kenmerken en daarnaast naar de mogelijkheden die de sector je biedt.

Als werkgever ben je soms niet alleen gebonden aan je eigen gemaakte individuele afspraken, maar ook aan collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden en andere afspraken sector breed. Het is belangrijk om je bewust te zijn van je positie. Een recent voorbeeld is de cao GGZ. Veel bepalingen uit dit pakket aan collectieve afspraken zijn twee weken geleden door de Minister algemeen verbindend verklaard. Dat houdt in dat iedere werkgever die onder de werkingssfeer van deze cao valt, die bepalingen van de cao moet toepassen op haar personeel. Het kan dus zo zijn dat je individuele afspraken met je werknemers per direct opzij worden geschoven en tijdelijk worden vervangen door een ander pakket aan voorwaarden. Dit kan grote organisatorische en financiële gevolgen hebben. Zorg er dus voor dat je niet voor verrassingen komt te staan en bepaal op tijd je eigen positie.

Heb je vragen over of jouw onderneming ook onder de werkingssfeer van een cao valt? Neem gerust contact op met:
(+31) 020 - 8940700
(+31) 06 - 12227744
  • Deel dit bericht via: