Quick scan ZBC’s

Lexsigma Healthcare biedt een quick scan aan voor ZBC’s.

Vraagt u zich wel eens af of uw organisatie nog voldoet aan de wijzigingen die de overheid voor de zorg heeft bedacht?

Wij gaan graag met u in gesprek over onder meer de hieronder vermelde onderdelen:

  • opbouw van uw organisatie: stichting en/of BV;
  • toetsing van uw organisatie aan de Zorgbrede Governancecode en de Wet Normering Topinkomens;
  • functioneren van uw Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Klachtencommissie;
  • samenwerkingsafspraken tussen uw organisatie en andere organisaties (leveranciers en/of ziekenhuizen waarmee u samenwerkt);
  • afspraken tussen eventuele aandeelhouders;
  • voldoet uw organisatie aan de integrale bekostiging.

Mocht u willen weten wat wij voor u kunnen doen, dan kunt vrijblijvend contact opnemen met Elly Koning of Bob van der Kamp.

  • Deel dit bericht via: