Mr. Olav L. Andriesse

(Partner / Advocaat / Mediator)

Specialisaties

  • Commerciële en financiële contracten voor ondernemingen.
  • Bouwcontracten en contracten ten behoeve van vastgoedontwikkeling, -belegging en -financiering.
  • Zorgsector (cure en care), samenwerkingsvormen, financieringsvraagstukken en governance in de zorg.
  • Mediation van zakelijke geschillen.

Praktijk

De praktijk van Olav Andriesse omvat het gehele scala van het commerciële ondernemingsrecht, zoals het contractenrecht, financiering en zekerheden, aanbestedingsrecht en alle andere voor de strategie van een onderneming relevante onderwerpen. Binnen dat gebied heeft Olav zich nog eens in hoge mate gespecialiseerd in de bouw en vastgoedpraktijk en in de begeleiding van zorgondernemingen met betrekking tot vastgoed (financiering), governance en de relatie met de banken en de zorgverzekeraars.

Voor wat betreft de vastgoedpraktijk heeft Olav Andriesse veel ervaring met de financiering, aankoop en verkoop en/of huur en verhuur van onroerend goed (portefeuilles en losse gebouwen). Hij rekent nationale en internationale (institutionele) vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, maar ook grote eindgebruikers tot zijn clientèle.

LEXSIGMA heeft als bijzonder aandachtsgebied de zorgsector in Nederland. Door de bijzondere wetgeving met betrekking tot vastgoed staan de ondernemers in de zorgsector voor grote uitdagingen.

Olav Andriesse heeft in de loop van de tijd zich gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken in deze sector, variërende van vastgoedvervreemding en de relatie met het College Sanering tot de discussies met de banken en zorgverzekeraars. Hij is bovendien vaak de strategisch adviseur van de raad van bestuur of de raad van toezicht, mede door zijn eigen ervaring als toezichthouder.

Naast zijn advocatenpraktijk is Olav Andriesse werkzaam als mediator, aangesloten bij de Mediation Federatie Nederland en als zodanig bekend bij de rechtbank Amsterdam. Als mediator begeleidt hij partijen bij het oplossen van hun zakelijke conflicten, hetgeen vaak beter is dan het voeren van langdurige en kostbare juridische procedures.

Lidmaatschap beroepsorganisaties

Olav Andriesse is onder meer lid van de Vereniging van Toezichthouders in de Zorg, de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten, de Vereniging voor Bouwrecht, de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

Als mediator is Olav Andriesse geregistreerd bij de Mediationfederatie Nederland (MfN; voorheen NMI).

Over Olav Andriesse

Na zijn afstuderen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft Olav Andriesse gewerkt bij twee toonaangevende Nederlandse advocatenkantoren (CMS Derks Star Busmann in Utrecht en Houthoff Buruma in Amsterdam), respectievelijk in de praktijkgebieden onroerend goed- en bouwrecht, waarna hij in 2002 overstapte naar het Britse kantoor Norton Rose. Van april 2005 tot april 2009 was de heer Andriesse verbonden aan Baker & McKenzie, als partner van de sectie Real Property & Projects. Na het maken van een wereldreis en een korte verbondenheid als partner aan Dijkstra Voermans heeft Olav Andriesse in augustus 2011 met Elly Koning en Joost Quant LEXSIGMA advocaten opgericht.

Olav Andriesse is voorts voorzitter van de raad van toezicht van de Zonnehuisgroep Amstelland, een groep van verpleeg- en verzorgingshuizen in de zuidelijke Amsterdamse regio.

Opleiding & toelating tot de balie

Olav Andriesse voltooide zijn studie privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1993; hij heeft vervolgens accounting and finance gestudeerd aan Columbia University in New York en fiscaal recht in Rotterdam. Begin 1996 is de heer Andriesse beëdigd als advocaat en procureur en daarmee lid geworden van de Nederlandse Orde van Advocaten. Tijdens zijn loopbaan heeft hij vele opleidingen gevolgd in het kader van zijn vakgebied, zoals de specialisatieopleidingen van de Vereniging van Bouwrecht(advocaten) en de opleiding Financiering en zekerheden aan de Grotiusacademie.

Nevenactiviteiten (selectie)

  • deelgenomen aan en is betrokken bij de Zorgtafel van De Nieuwe Commissaris;
  • lid van de Vereniging van Toezichthouders in de Zorg;
  • lid van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten;
  • lid van de Vereniging voor Bouwrecht;
  • lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.
  • geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (voorheen NMI).

Recente publicaties

Overzicht van nieuwsberichten van Olav Andriesse