Kantoorinformatie

Lexsigma Healthcare

Lexsigma Healthcare is een maatschap die bestaat uit praktijkvennootschappen van houdstermaatschappijen van natuurlijke personen. De maatschap is ingeschreven in de KvK onder nummer: 53138953. De overeenkomst die de maatschap met cliënten aangaat betreft een overeenkomst van opdracht. Alle bij Lexsigma werkzame advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), adres: Neuhuyskade 94, 2596 XM DEN HAAG, 070–3353535, info@advocatenorde.nl.

Tarieven

De uurtarieven variëren per advocaat en zullen van tevoren met de cliënt worden besproken en bevestigd in een opdrachtbevestiging. Bovenop de te hanteren uurtarieven hanteert Lexsigma een opslag van 6% kantoorkosten en BTW.

Aansprakelijkheid

De maatschap Lexsigma is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij AIG Europe Limited, Netherlands, adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216 – 218, 2909 LK CAPELLE AAN DEN IJSSEL. De financiële en geografische dekking is als volgt:

  • financiële dekking: 1 miljoen euro per aanspraak / 2 miljoen euro per verzekeringsjaar.
  • geografische dekking: opdrachtgevers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Algemene voorwaarden

Voor de Algemene Voorwaarden van Lexsigma Healthcare wordt verwezen naar deze pagina.

Contactgegevens

Lexsigma Healthcare
Bezoek- en postadres:

  • Concertgebouwplein 14
  • 1071 LN  AMSTERDAM