Lexsigma Healthcare Nieuwsbrief oktober 2018
 
Juridisch partner voor de zorg
Nieuwsbrief Oktober 2018
 
 
 
 
 
Zorgcontractering: geen daden, maar woorden
Zorgcontractering: geen daden, maar woorden

‘We willen contractering in de zorg stimuleren’. ‘Er moet een rem komen op niet-gecontracteerde aanbieders’. ‘Bij gecontracteerde partijen is meer te sturen op kwaliteit en doelmatigheid’. Het zijn duidelijke geluiden uit de mond van zorgverzekeraars, belangenorganisaties en de overheid. Is er eindelijk sprake van een verandering? Zou er bij zorgverzekeraars nu echt de wil zijn om ook nieuwe toetreders in de markt te contracteren? Helaas laat de praktijk iets anders zien.

lees verder
 
 
 
 
 
Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans
Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Prinsjesdag 2018 zit er weer op en in deze nieuwsbrief willen we aandacht besteden aan een kabinetsplan dat relevant is voor het arbeidsrecht. In de begroting voor 2019 is rekening gehouden met de reeds in april aangekondigd Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Reden om enkele onderdelen van de WAB nader te belichten.

lees verder
 
 
 
 
 
The art of value based h-hrm
The art of value based h-hrm

In de Miljoenennota 2019 stelt het kabinet € 350 miljoen beschikbaar voor extra personeel in de zorg. Het geld is in te zetten voor bijvoorbeeld scholing van (nieuw) personeel, loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie. Het kabinet wil voorts het werk in de zorg beter en anders organiseren. Ze noemt het wegnemen van onnodige administratieve lasten of herinrichting van het functiegebouw. Creatief denken over arbeid moet voorts uitval voorkomen; oudere werknemers kunnen langer aan het werk blijven en bijvoorbeeld de studie- en stagebegeleiding voor nieuwe medewerkers op zich nemen. Andere verpleegkundigen en verzorgenden worden in dat “nieuwe werken” ontlast. Ambities zetten in op het wegnemen van de gevoelde personeelstekorten; in 2022 moeten die dalen naar nul of daar dichtbij.

lees verder
 
 
 
 
 
Column Mechtild Rietveld: Huichelen en facebook
Column Mechtild Rietveld: Huichelen en facebook

Ik moet een jaar of vier zijn geweest, toen ik als katholiek zieltje voor het eerst in aanraking kwam met het begrip ‘ziel’. Als je een ‘zonde’ beging, kreeg je een vlek op je ziel. En met veel zonden werd ie zwart. Ik verwarde het woord ‘ziel’ met ‘hiel’. Jarenlang inspecteerde ik scherp mijn hielen. Die mochten niet zwart worden. In mijn beleving huisde de ziel in mijn hiel. Echt heel lang gedacht.

lees verder