Lexsigma Healthcare Nieuwsbrief september 2018
 
Juridisch partner voor de zorg
Nieuwsbrief September 2018
 
 
 
 
 
Governancecode Zorg vereist statutenwijziging vóór 1 januari 2019
Governancecode Zorg vereist statutenwijziging vóór 1 januari 2019

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg in werking getreden. Zorgaanbieders hebben tot 1 januari 2018 gekregen om hun instelling te laten voldoen aan de code. Als het nodig is daarvoor de statuten te wijzigen, moet dat vóór 1 januari 2019 gebeuren. Voor nu nog even een korte update en reminder.

lees verder
 
 
 
 
 
Procederen in de zorg
Procederen in de zorg

Lexsigma Healthcare is de juridisch gesprekspartner voor de zorg. Niet alleen mét onze opdrachtgevers – zorgaanbieders en bedrijven in de zorg – maar ook vóór hen proberen we meestal eerst om in gesprek te gaan. Daar waar mogelijk kijken we of we met ‘de tegenpartij’ in onderling overleg tot een oplossing kunnen komen. Dat lukt vaak, maar lang niet altijd

Veel hangt af van wie de partijen zijn. De posities zijn vaak heel verschillend. Denk bijvoorbeeld aan zorgverzekeraars aan de ene kant en zeker de relatief kleinere zorgaanbieders aan de andere kant.

Regelmatig komt het toch aan op een juridische procedure. Het aanhangig maken van een zaak maakt de dynamiek tussen partijen vaak anders. Het kan betekenen dat verhoudingen verslechteren. Het kan ook helpen om als gesprekspartner serieuzer genomen te worden.

In veel gevallen leidt een juridische procedure niet tot een uitspraak van de rechter. Partijen komen er dan tijdens de procedure uit, vaak ten overstaan van de rechter op een zitting.

Als er wel een beslissing van een rechter moet komen kan dat, zeker in meer complexe zaken, lang duren. Toch zien we dat het steeds sneller gaat. De rechtspraak is efficiënter geworden. Ook voor advocaten is dat prettig, want onze cliënten zijn daar echt mee geholpen.

Adri Kranenburg

 
nieuwsbiref-bvdk-video
 
 
 
 
Moeten zorgverzekeraars ook een ‘reële’ prijs voor zorg betalen?
Moeten zorgverzekeraars ook een ‘reële’ prijs voor zorg betalen?

De bekostiging van de zorg is al jaren een hekel punt en de tarieven staan onder druk. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen is er in de Wmo geregeld dat de gemeente de verhouding tussen prijs en kwaliteit waarborgt door het opstellen van regels. Is dit ook voor de door zorgverzekeraars bekostigde zorg wenselijk?

lees verder
 
 
 
 
 
Column Mechtild Rietveld: Poortwachters voor de zorgburchten
Column Mechtild Rietveld: Poortwachters voor de zorgburchten

Huisartsen (en hun praktijkondersteuners) zitten in de woonbuurten, worden betaald door de zorgverzekeraar en als iemand zijn dokter niet goed vindt, gaat ie naar een andere. Een huisarts werkt op basis van de vraag en maakt dus geen ‘werkplan’ - hoewel … er komen steeds meer bureaucratische eisen die ook huisartsen moeten volgen. Lees de huiveringwekkende loeigoeie columns van huisarts Joost Zaat in de Volkskrant. Als je een vraag hebt over gezondheid, ga je naar de huisarts. Die probeert de vraag goed te behandelen of verwijst zo nodig door naar specialisten. We noemen hem poortwachter omdat hij vaak de vraag kan terugbrengen tot gewone proporties en meteen kan behandelen. Of hij opent de poort naar specialere hulp. Je hebt zelfs een wet die Wet Poortwachter heet - iets over ziekteverzuim. En ik zag laatst dat een psychiater bij een ziekenhuis werd aangeduid met ‘poortarts’.

lees verder