Lexsigma Healthcare Nieuwsbrief Maart 2018
 
Juridisch partner voor de zorg
Nieuwsbrief Maart 2018
 
gegevensbescherming
 
De functionaris voor gegevensbescherming (FG)
In onze nieuwsbrief van februari 2018 heb je een korte inleiding kunnen lezen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze en de volgende nieuwsbrieven belichten we steeds een bepaald aspect uit de AVG. Ditmaal: de functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Onder de AVG is het in bepaalde gevallen verplicht een functionaris voor gegevensbescherming te benoemen. Een functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de naleving van de AVG. Deze FG mag een medewerker in dienst zijn, maar mag ook extern worden ingehuurd (bijvoorbeeld op basis van een dienstverleningsovereenkomst). De voornaamste taak van de FG is erop toe te zien dat de AVG wordt nageleefd. De FG heeft op grond van de AVG verschillende taken die in elk geval bij hem/haar zijn belegd.
De functionaris voor gegevensbescherming (FG)
 
 
 
 
Video Elly Koning
 
 
 
 
Arbeid in de zorg
Arbeid in de zorg

De zorg is een arbeidsintensieve sector. De inzet en het geluk van je personeel betekenen voor een groot deel de mogelijkheden en het succes van je onderneming. Veel werkgevers zijn zich hiervan bewust. Daarom zijn ze actief bezig met personeelsbeleid of nog breder, ‘de factor arbeid’. Lexsigma Healthcare onderkent de belangrijke rol van het personeel en zet zich daarom vanaf 1 januari 2018 actief in om haar cliënten ook hierin te begeleiden.

De klassieke relatie werkgever-werknemer staat al jaren op zijn kop. Er is een verschuiving zichtbaar naar steeds meer zelfstandigheid, gewenst of ongewenst. Naast het verschil in het soort arbeidsrelatie verschillen de wensen van deze arbeidskrachten ook van elkaar. De vraag is dan ook steeds vaker hoe je daar als organisatie mee moet omgaan. Ook vragen instellingen zich af wat de gevolgen van de nieuwe cao GGZ zijn.

Arbeid in de zorg
 
 
 
 
 
Columns van Mechtild Rietveld
Columns van Mechtild Rietveld

Deze nieuwsbrief heeft een nieuwe vaste columnist: Mechtild Rietveld. Ze zal in gesprek gaan met mensen in ons veld die een onderwerp willen belichten dat hen ter harte gaat. Niet zwaar, geen propaganda, maar gewoon leuk om te lezen. Jurist en bestuurskundige Mechtild Rietveld heeft 30 jaar gewerkt bij Gemeente Amsterdam in diverse functies, van psychologisch assistente, inspecteur van gemeentebelastingen, persvoorlichter tot raadsgriffier. Daarna vond ze het genoeg en stapte over naar de wondere wereld van de zorg. Eerst bij de Opvoedpoli (Jeugdzorg) en daarna bij Familysupporters (zorg van 0-100).

Het geworstel met zorgverzekeraars was het eerste dat ze daar tegenkwam. Het bracht haar in aanraking met onze Elly Koning. En zo gebeurt het dat ze nu columns gaat schrijven. Suggesties voor Mechtild, wat dan ook, zijn van harte welkom: info@lexsigma.nl. Ook hoopt ze dat ze jullie kan benaderen als ze zelf iets heeft, dat aandacht verdient.

 
 
 
Column Mechtild Rietveld:
Jas
Een vriendin van mijn moeder was in haar vorige leven maatschappelijk werkster nadat de kinderen de deur uit waren. Aan het begin van haar loopbaan kwam er eens een man bij haar langs die bij de Sociale Dienst en bij diverse zorginstellingen ‘liep’. De Sociale Dienst stuurde hem naar het maatschappelijk werk met als reden: hij was erg balsturig en hield zich maar niet aan afspraken. Kortom: maatschappelijk werk, verzin een oplossing. Daar zat zij dan, een nog nieuwe maar wel ouder in leeftijd, maatschappelijk werkster. Zij hield maandenlang (on)regelmatig gesprekken met de man. Hij bleef halsstarrig. Na een tijdje was er opeens een omslag. Zijn hakken in het zand verdwenen en na een half jaar was ie terug op de rails. In het eindgesprek vroeg de maatschappelijk werkster, nieuwsgierig, waarom er toch die omslag was na enkele maanden? Het bleef even stil. Toen kwam zijn antwoord: ‘U nam mijn jas aan.’