Mr. P.J.M. (Elly) Koning

(Partner / Advocaat)

Specialisaties

(Internationaal) Bestuursrecht ten aanzien van de (financiering van) de zorg, (bio)farma, life sciences, voedselveiligheid, milieu- en omgevingsrecht.

Over Elly Koning

Elly Koning is door jarenlange ervaring een echte specialist op het gebied van het integraal juridisch strategisch begeleiden van (internationale) projecten. In het verleden haar sporen op dit gebied verdiend bij de aanleg van de – huidige – Polderbaan, duurzame warmteprojecten alsmede het opzetten van nieuwe business (waaronder markttoegang van producten) in de Nederlandse markt. Thans betrokken bij discussies tussen marktpartijen en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de (nieuwe) financierings-en bekostigingsstructuren in de Nederlandse zorgmarkt (cure en care), waaronder het begeleiden van het in de markt zetten en houden van nieuwe toetreders. Voorts begeleidt zij in multidisciplinaire projectgroepen zorgaanbieders bij fusie- en samenwerkingsprojecten (al dan niet grensoverschrijdend).

Bijzonder aandachtsgebied vormt het economisch bestuursrecht, waaronder regulatory affairs, marktwerkingregels in de zorg (WMG) en medezeggenschapsrechten in de zorg. Tevens behandelt zij nog een groot aantal dossiers die betrekking hebben op het milieu- en omgevingsrecht. Zij procedeert ten behoeve van nationale en internationale organisaties zowel voor de civiele rechter als de bestuursrechter.

Elly wordt bijzonder gewaardeerd voor haar uitgebreide (branche)kennis en netwerk in de zorg- en farmawereld. Zo is zij al jarenlang counsel van de koepelorganisatie voor biofarmaceutische industrie in Nederland, Biofarmind, en tevens lid van de werkgroep Market Acces van Biofarmind, alsmede in die hoedanigheid lid van de werkgroep Biosimilars van Nefarma. Daarnaast is Elly al jarenlang counsel voor een aantal (internationale) farmaceutische bedrijven, gebudgetteerde zorginstellingen, cliëntraden en nieuwe toetreders (zelfstandige klinieken) in de zorg. Wanneer dat nodig is, treedt zij voor deze bedrijven als advocaat op. Elly is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht, Vereniging van Levensmiddelenrecht en de Vereniging voor Farmacie en Recht.

Klanten van Elly zien haar als een kundig en pragmatisch advocaat, met grote betrokkenheid.

Elly Koning is een van de oprichters van LEXSIGMA.

Nevenactiviteiten (selectie):

  • bestuurslid van Stichting Sensoor.

Recente publicaties