Lexsigma start Helpdesk Zorgcontrole

Op 3 december 2014 heeft Lexsigma Healthcare een Helpdesk Zorgcontrole voor zorgaanbieders gelanceerd. Zorgaanbieders kunnen daar met al hun vragen over controles van declaraties door zorgverzekeraars en de NZa terecht.

Meer dan ooit controleren zorgverzekeraars en de NZa of gedeclareerde zorg rechtmatig en doelmatig is (materiële controle). Zorgverzekeraars en de NZa hebben daarbij allerlei bevoegdheden, bijvoorbeeld om medische dossiers in te zien. Op basis van materiële controles kunnen zorgverzekeraars gedeclareerde zorg terugvorderen. De NZa kan hoge boetes opleggen als niet is voldaan aan de declaratieregels.

Voor u als zorgaanbieder is het van belang om erop toe te zien dat controles volgens de spelregels verlopen. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat zorgverzekeraars zonder reden inzage in medische persoonsgegevens krijgen.

Lexsigma biedt nu voor zorgaanbieders een gratis helpdesk aan, waarin u als zorgaanbieder al uw vragen over materiële controle kwijt kunt. U kunt daarbij denken aan vragen als:

  • moet ik meewerken aan een controle?
  • mag een verzekeraar zomaar medische dossiers inzien?
  • wat moet ik doen als de NZa ineens op de stoep staat?
  • hoe zit het met mijn beroepsgeheim?
  • heb ik voor inzage in het dossier toestemming van de patiënt nodig?

Een team van drie gespecialiseerde adviseurs is iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur beschikbaar voor het beantwoorden van uw vragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De helpdesk is bereikbaar via 020–8940700.

Met behulp van de helpdesk wil Lexsigma bovendien knelpunten signaleren die zich bij de uitvoering van controles in de praktijk voordoen.