Leaver regelingen

In vrijwel iedere aandeelhoudersovereenkomst waar een investeerder bij is betrokken, staan zogenaamde ‘leaver regelingen’ opgenomen.

In deze leaver regelingen staan situaties beschreven waaronder aandeelhouders gehouden zijn om hun aandelen verplicht aan de overige aandeelhouders te koop aan te bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende gevallen:

  • Het faillissement en surseance van betaling van een aandeelhouder;
  • Wijziging van zeggenschap in de betreffende aandeelhouder;
  • Een zodanige materiële schending van de aandeelhoudersovereenkomst dat van de overige aandeelhouders niet kan worden gevergd om de samenwerking met de betreffende aandeelhouder te laten voortduren. Denk hierbij aan het schenden van het non-concurrentiebeding dan wel het geheimhoudingsbeding.

Monique Aykaz heeft hierover in het magazine Brookz een interessant artikel geschreven.

Lees het volledige artikel van Monique Aykaz in Brookz

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met: