Gebrekkige zeggenschapsregeling levert wanbeleid op

impasse

Het ontbreken van een regeling over de zeggenschap binnen een onderneming en zelfs een uiterst summiere en oppervlakkige regeling kan leiden tot wanbeleid, ook als dit geen negatieve impact heeft op de dagelijkse bedrijfsvoering van de onderneming.

Dat is de uitkomst van een uitspraak die is gewezen door de Ondernemingskamer. Het gebrek aan een duidelijke regeling ter zake zeggenschap leidde in deze zaak tot een stuurloze algemene vergadering en bestuur. De aandeelhouders hadden weliswaar meerdere concepten van een aandeelhoudersovereenkomst uitgewisseld waarin ze de zeggenschap hadden geregeld, maar hier is uiteindelijk nooit definitieve overeenstemming over bereikt. De onderneming was hierdoor stuurloos geworden en verkeerde in een impasse.

Monique Aykaz heeft hierover in het magazine Brookz een interessant artikel geschreven.

Lees het volledige artikel van Monique Aykaz in Brookz

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met: