Voorlopig getuigenverhoor: een machtig wapen

Veel procedures bij de rechter draaien om de feiten. Winnen of verliezen hangt er vaak af van af of een eisende partij zijn/haar stellingen kan bewijzen. Om te kunnen inschatten of het zin heeft te procederen, is het belangrijk om te weten hoe de feiten liggen en wat er aangetoond kan worden. Hier kan het voorlopig getuigenverhoor uitkomst bieden. Dan wordt de rechter verzocht om een of meer personen als getuige onder ede te horen. Lees verder

Joint ownership in de zorg: oplossing voor krapte op arbeidsmarkt?

Het onderwerp personeel en dan met name het tekort hiervan in de sector zorg blijft actueel. Er zijn vele meningen over de oorzaak van dit probleem, maar er lijkt nog geen oplossing te zijn gevonden. De politiek stelt extra gelden ter beschikking, maar enkel extra geld is onvoldoende. Wij zijn van mening dat er meer moet gebeuren en roepen op tot joint ownership!

In een artikel in ‘Juridisch up to Date’ bespreken Bob van der Kamp en Lara Smeets dit onderwerp. Lees verder

Zorgcontractering: geen daden, maar woorden

‘We willen contractering in de zorg stimuleren’. ‘Er moet een rem komen op niet-gecontracteerde aanbieders’. ‘Bij gecontracteerde partijen is meer te sturen op kwaliteit en doelmatigheid’. Het zijn duidelijke geluiden uit de mond van zorgverzekeraars, belangenorganisaties en de overheid. Is er eindelijk sprake van een verandering? Zou er bij zorgverzekeraars nu echt de wil zijn om ook nieuwe toetreders in de markt te contracteren? Helaas laat de praktijk iets anders zien. Lees verder

The art of value based h-hrm

In de Miljoenennota 2019 stelt het kabinet € 350 miljoen beschikbaar voor extra personeel in de zorg. Het geld is in te zetten voor bijvoorbeeld scholing van (nieuw) personeel, loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie. Het kabinet wil voorts het werk in de zorg beter en anders organiseren. Ze noemt het wegnemen van onnodige administratieve lasten of herinrichting van het functiegebouw. Creatief denken over arbeid moet voorts uitval voorkomen; oudere werknemers kunnen langer aan het werk blijven en bijvoorbeeld de studie- en stagebegeleiding voor nieuwe medewerkers op zich nemen. Andere verpleegkundigen en verzorgenden worden in dat “nieuwe werken” ontlast. Ambities zetten in op het wegnemen van de gevoelde personeelstekorten; in 2022 moeten die dalen naar nul of daar dichtbij. Lees verder