Arbeid in de zorg

De zorg is een arbeidsintensieve sector. De inzet en het geluk van je personeel betekenen voor een groot deel de mogelijkheden en het succes van je onderneming. Veel werkgevers zijn zich hiervan bewust. Daarom zijn ze actief bezig met personeelsbeleid of nog breder, ‘de factor arbeid’. Lexsigma Healthcare onderkent de belangrijke rol van het personeel en zet zich daarom vanaf 1 januari 2018 actief in om haar cliënten ook hierin te begeleiden. Lees verder

Columns van Mechtild Rietveld

Lexsigma Healthcare heeft een vaste columnist: Mechtild Rietveld. Ze zal in gesprek gaan met mensen in ons veld die een onderwerp willen belichten dat hen ter harte gaat. Niet zwaar, geen propaganda, maar gewoon leuk om te lezen. Jurist en bestuurskundige Mechtild Rietveld heeft 30 jaar gewerkt bij Gemeente Amsterdam in diverse functies, van psychologisch assistente, inspecteur van gemeentebelastingen, persvoorlichter tot raadsgriffier. Daarna vond ze het genoeg en stapte over naar de wondere wereld van de zorg. Eerst bij de Opvoedpoli (Jeugdzorg) en daarna bij Familysupporters (zorg van 0-100).

Het geworstel met zorgverzekeraars was het eerste dat ze daar tegenkwam. Het bracht haar in aanraking met onze Elly Koning. En zo gebeurt het dat ze nu columns gaat schrijven. Suggesties voor Mechtild, wat dan ook, zijn van harte welkom: info@lexsigma.nl. Ook hoopt ze dat ze jullie kan benaderen als ze zelf iets heeft, dat aandacht verdient.

De nieuwe privacywet (de AVG) komt eraan!

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe (Europese) privacywet, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) genoemd, in werking. De AVG zal gelden voor alle organisaties (groot én klein) die persoonsgegevens (lees: patiëntgegevens) verwerken. Ook zorginstellingen ontkomen dus niet aan de AVG.

Waarom komt er een nieuwe regelgeving?

De Europese Unie wil graag één Europese wetgeving op het gebied van privacy, in plaats van dat ieder EU-land een eigen privacywetgeving hanteert. Daarom is de AVG in het leven geroepen. Als het goed is, voldoet jouw zorginstelling aan de huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet is geldig tot 25 mei 2018 en na deze datum zal de AVG gaan gelden.

Lees verder

Lexsigma kiest voor de zorg

Lexsigma Advocaten richt zich per 1 januari 2018 volledig op de zorg als juridisch vakgebied.

Als dé juridisch partner voor de zorg gaan we ons uitsluitend richten op het adviseren en vertegenwoordigen van zorginstellingen bij strategische en juridische kwesties. Dat doen we met tien partners, advocaten en medewerkers die deskundig zijn op het gebied van zorgrecht. Vanwege de keuze om de focus volledig op de zorg te leggen, hebben we per 1 januari 2018 nieuwe collega’s aangetrokken.

Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring – als advocaat, juridisch adviseur en als toezichthouder – in het werken voor organisaties en bedrijven in de zorg. Deskundig zijn we met name op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ), jeugdzorg, medisch-specialistische zorg (ziekenhuizen), gehandicaptenzorg en de hulpmiddelen van de zorg. We zijn daarbij in het bijzonder ervaren op het gebied van afspraken tussen partijen (contracten tussen instellingen en overige partijen, personeel), governance, privacy, financiering, bekostiging en investeringsanalyses in de zorg (due diligence en herstelplannen).

Lexsigma en healthcare, let’s do it together!

Zorgcontractering bij ziekenhuizen

Hoe kopen zorgverzekeraars in bij ziekenhuizen? Wat moet u weten, waarom en waartoe dient het? Stel vragen. Veel. Aan uzelf, aan uw omgeving, aan de wederpartij. Wees nieuwsgierig en alert. Samenwerken mag, maar wel onder voorwaarden. Welke specifieke problemen spelen bij uw ziekenhuis in de regio? Hoe ziet uw regionale markt eruit en hoe vertaalt u dat in de gesprekken? Natuurlijk zijn gedegen kennis van het recht en de economische modellen onder het zorgcontract belangrijk. Evenzeer geldt dat voor het werken aan uw onderhandelingsvaardig heden. Staat er een goed team om uw heen? Kunt u antwoord geven op de vraag wat de vorige werkgever geweest is van uw directe onderhandelingspartner bij de zorgverzekeraar? Waarom eigenlijk niet? De zorgcontracten gaan vaak over miljoenen. De tijd van het lijdelijk toekijken en de handtekening zetten bij het kruisje is voorbij. Neem het heft in handen, neem het initiatief. Dat is altijd beter dan het alternatief.

In een artikel in ‘Juridisch up to Date’ gaan Bob van der Kamp en Erik Betzema kort in op de gehanteerde economische modellen, vervolgen met een korte juridische doorkijk en sluiten af met een aantal praktische tips. Lees verder