Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg op hoofdlijnen

Het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg is er. Het is afgesloten voor de duur van deze kabinetsperiode en loopt dus tot 2022. De inzet van het akkoord is om de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. Het akkoord onderschrijft de transformatiegedachte uit het rapport ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ van de Taskforce Zorg op de Juiste Plek onder leiding van prof. Van den Dungen van begin april dit jaar.

Het gaat over bewustwording. Het gaat ook over de beperkingen van ons huidige zorgsysteem. En die beperkingen, die zijn er. Geld bijvoorbeeld. Een andere beperking: tanende solidariteit. Een vraag die wel meteen bij me opkomt: wat als we er straks achter komen dat de juiste zorg al op de juiste plek zit? Vervalt dan het idee achter het akkoord? Tegelijkertijd durf ik niet al te hard te roepen. De Federatie onderschrijft het akkoord. Toch durf ik te stellen dat het akkoord in nette bewoordingen ventileert dat er bezuinigen moeten komen. Het lijkt verder een algemeen pleidooi over de houdbaarheid en herinrichting van ons zorgsysteem. Daarmee overstijgt het haar eigen titel. Het akkoord gaat immers ook de huisartsen aan. Juist vanwege die sterk onderschreven transformatiegedachte valt dan op dat diezelfde eerste lijn niet is betrokken bij de totstandkoming. Lees verder

Regulatory governance

Het onderwerp ‘good governance’, oftewel ‘goed ondernemingsbestuur’, staat hoog op de bestuurlijke agendaÕs. Ons wordt vaak gevraagd of we kunnen checken of een organisatie compliant is. Anders gezegd: voldoet de onderneming aan de toepasselijke wetten, regelgeving en opgestelde veldnormen. De Zorgbrede Governancecode, de nieuwe privacy verordening, het zijn willekeurig onderwerpen van dit moment. Een kentering is tegelijkertijd zichtbaar: van de meer uitvoerende sanity checks lijkt meer podium te ontstaan voor een strategische inzet van het governance onderwerp. Dus, in hoeverre kan de regulatoire context een bijdrage leveren aan het realiseren van de strategische doelstellingen van de organisatie? Lees verder

AVG: Verwerkersovereenkomst

Waarom en met wie moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat een verwerkersovereenkomst moet worden afgesloten tussen twee partijen, waarin de ene partij, maar eventueel ook over en weer, persoonsgegevens verwerkt voor de andere partij. In een verwerkersovereenkomst worden onder andere de rechten en plichten van zowel de verwerker als de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens vastgelegd.

Enkele voorbeelden van wie zo’n derde partij zou kunnen zijn: een bedrijf dat het elektronisch patiëntendossier programma faciliteert, een bedrijf dat zorgt voor de salarisadministratie van het personeel of een bedrijf dat een programma faciliteert waarin de persoons- of medische gegevens van patiënten zijn opgeslagen. Lees verder

De geïnformeerde burger anno 2018

Woensdag 4 april 2018 was het alweer tijd voor de vijfde jaarlijkse lezing van Zorginstituut Nederland. De lezing is gericht op bestuurders uit de gezondheidszorg. Als dienstverlener en juridisch partner voor de zorg kan Lexsigma Healthcare hier niet ontbreken. Het thema luidde ‘de geïnformeerde burger’. De eerste spreker was de directeur van Wefilm (Bas Welling), ook wel bekend van spraakmakende reclamefilms voor Interpolis, Stivoro en de boodschap aan burgemeester Eberhard van der Laan. De ‘film’ van Interpolis werd ook getoond. Lees verder