Adri Kranenburg nieuwe partner Lexsigma Healthcare

Per 1 juli 2018 sluit Adri Kranenburg zich aan bij Lexsigma Healthcare. Adri (1964) is momenteel verbonden aan Vliet & Burg Advocaten. Hij woont in Haarlem en werkt in Amsterdam. Adri werkt al sinds de jaren ‘90 samen met Elly Koning, partner en oprichter van Lexsigma Healthcare. De afgelopen jaren werd hij al regelmatig door Lexsigma als procesadvocaat voor cliënten uit de zorg ingezet. Elly Koning: “Lexsigma Healthcare richt zich sinds 1 januari van dit jaar volledig op de zorg. Die duidelijke focus heeft geleid tot een nog sterker profiel bij zorgaanbieders en een flinke uitbreiding van het aantal cliënten. Met de komst van Adri -als vierde partner- versterken we de kwaliteit en capaciteit van Lexsigma verder. Daarom zijn we zeer verheugd dat Adri overstapt naar Lexsigma.” Lees verder

Het belang van het kind

Het belang van het kind en de inkleuring van dit begrip heeft mijn bijzondere interesse. Daarom op de website een item over het ‘belang van het kind’. Juridisch te vertalen naar het recht op jeugdhulp als dat nodig is. En hoe dit recht gezien moet worden in het licht van alle recente nieuwsberichten over wachtlijsten in de jeugdzorg, bezuinigingen en ruzies over aanbestedingen. Het ‘belang van het kind’ is dermate fundamenteel dat ik mij de vrijheid permitteer er enkele woorden aan te wijden.

Internationaalrechtelijk erkennen artikel 3 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties (IVRK) en artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie het ‘belang van het kind’. Nederland heeft het IVRK ondertekend en geratificeerd. Dat wil zeggen dat Nederland heeft erkend dat kinderen moeten worden gezien als zelfstandige houders van universele, ondeelbare rechten. Lees verder

Elektronische gegevensuitwisseling van patiënten

Het uitwisselen van patiëntgegevens wordt tegenwoordig veelal elektronisch gedaan. Voorbeelden van het uitwisselen van patiëntgegevens tussen de patiënt en zorgverlener zijn: e-consulten en apps waarin de patiënt bijvoorbeeld zijn/haar bloedsuiker kan invullen en welke gegevens door worden gestuurd naar de zorgverlener. Ook zorgverleners wisselen onderling tegenwoordig steeds vaker de patiëntgegevens elektronisch uit. De wetgever anticipeert op deze ontwikkelingen in de vorm van een nieuwe wet. Lees verder

AVG: De puntjes op de i

Per 25 mei 2018 is de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming, van toepassing. Daarom stippen we graag de belangrijkste punten uit de AVG aan, zodat jouw zorginstelling/organisatie de laatste puntjes op de i kan zetten. Het gaat om: de toestemmingsverklaring, de functionaris voor de gegevensbescherming, de verwerkersovereenkomst, het register van verwerkingsactiviteiten, DPIA en het register van datalekken. Lees verder

Is de afdeling personeelszaken al klaar voor de AVG?

De sollicitatieprocedure, de ondernemingsraad en de zieke werknemer. Zomaar een paar onderwerpen op het gebied van personeel die geraakt worden door de nieuwe privacyregels. Als werkgever verwerk je veel persoonsgegevens van je personeel. Dat begint al bij de sollicitatieprocedure. Je bewaart de ontvangen cv’s, je screent de potentiële collega’s op internet/social media en bij het aannemen vraag je om een kopie legitimatiebewijs en het bankrekeningnummer. Tijdens de arbeidsovereenkomst bewaar je verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken en meld je je werknemer aan bij de arbodienst. Bij alle gegevens die worden verwerkt moet de vraag worden gesteld: heb ik een grondslag voor de verwerking en is de verwerking proportioneel? Lees verder