De functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het in bepaalde gevallen verplicht een functionaris voor gegevensbescherming te benoemen. Een functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de naleving van de AVG. Deze FG mag een medewerker in dienst zijn, maar mag ook extern worden ingehuurd (bijvoorbeeld op basis van een dienstverleningsovereenkomst). De voornaamste taak van de FG is erop toe te zien dat de AVG wordt nageleefd. De FG heeft op grond van de AVG verschillende taken die in elk geval bij hem/haar zijn belegd. Lees verder

Arbeid in de zorg

De zorg is een arbeidsintensieve sector. De inzet en het geluk van je personeel betekenen voor een groot deel de mogelijkheden en het succes van je onderneming. Veel werkgevers zijn zich hiervan bewust. Daarom zijn ze actief bezig met personeelsbeleid of nog breder, ‘de factor arbeid’. Lexsigma Healthcare onderkent de belangrijke rol van het personeel en zet zich daarom vanaf 1 januari 2018 actief in om haar cliënten ook hierin te begeleiden. Lees verder

Columns van Mechtild Rietveld

Lexsigma Healthcare heeft een vaste columnist: Mechtild Rietveld. Ze zal in gesprek gaan met mensen in ons veld die een onderwerp willen belichten dat hen ter harte gaat. Niet zwaar, geen propaganda, maar gewoon leuk om te lezen. Jurist en bestuurskundige Mechtild Rietveld heeft 30 jaar gewerkt bij Gemeente Amsterdam in diverse functies, van psychologisch assistente, inspecteur van gemeentebelastingen, persvoorlichter tot raadsgriffier. Daarna vond ze het genoeg en stapte over naar de wondere wereld van de zorg. Eerst bij de Opvoedpoli (Jeugdzorg) en daarna bij Familysupporters (zorg van 0-100).

Het geworstel met zorgverzekeraars was het eerste dat ze daar tegenkwam. Het bracht haar in aanraking met onze Elly Koning. En zo gebeurt het dat ze nu columns gaat schrijven. Suggesties voor Mechtild, wat dan ook, zijn van harte welkom: info@lexsigma.nl. Ook hoopt ze dat ze jullie kan benaderen als ze zelf iets heeft, dat aandacht verdient.

De nieuwe privacywet (de AVG) komt eraan!

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe (Europese) privacywet, ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) genoemd, in werking. De AVG zal gelden voor alle organisaties (groot én klein) die persoonsgegevens (lees: patiëntgegevens) verwerken. Ook zorginstellingen ontkomen dus niet aan de AVG.

Waarom komt er een nieuwe regelgeving?

De Europese Unie wil graag één Europese wetgeving op het gebied van privacy, in plaats van dat ieder EU-land een eigen privacywetgeving hanteert. Daarom is de AVG in het leven geroepen. Als het goed is, voldoet jouw zorginstelling aan de huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet is geldig tot 25 mei 2018 en na deze datum zal de AVG gaan gelden.

Lees verder

Lexsigma kiest voor de zorg

Lexsigma Advocaten richt zich per 1 januari 2018 volledig op de zorg als juridisch vakgebied.

Als dé juridisch partner voor de zorg gaan we ons uitsluitend richten op het adviseren en vertegenwoordigen van zorginstellingen bij strategische en juridische kwesties. Dat doen we met tien partners, advocaten en medewerkers die deskundig zijn op het gebied van zorgrecht. Vanwege de keuze om de focus volledig op de zorg te leggen, hebben we per 1 januari 2018 nieuwe collega’s aangetrokken.

Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring – als advocaat, juridisch adviseur en als toezichthouder – in het werken voor organisaties en bedrijven in de zorg. Deskundig zijn we met name op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ), jeugdzorg, medisch-specialistische zorg (ziekenhuizen), gehandicaptenzorg en de hulpmiddelen van de zorg. We zijn daarbij in het bijzonder ervaren op het gebied van afspraken tussen partijen (contracten tussen instellingen en overige partijen, personeel), governance, privacy, financiering, bekostiging en investeringsanalyses in de zorg (due diligence en herstelplannen).

Lexsigma en healthcare, let’s do it together!