Procederen in de zorg

Lexsigma Healthcare is de juridisch gesprekspartner voor de zorg. Niet alleen mét onze opdrachtgevers – zorgaanbieders en bedrijven in de zorg – maar ook vóór hen proberen we meestal eerst om in gesprek te gaan. Daar waar mogelijk kijken we of we met ‘de tegenpartij’ in onderling overleg tot een oplossing kunnen komen. Dat lukt vaak, maar lang niet altijd

Veel hangt af van wie de partijen zijn. De posities zijn vaak heel verschillend. Denk bijvoorbeeld aan zorgverzekeraars aan de ene kant en zeker de relatief kleinere zorgaanbieders aan de andere kant.

Regelmatig komt het toch aan op een juridische procedure. Het aanhangig maken van een zaak maakt de dynamiek tussen partijen vaak anders. Het kan betekenen dat verhoudingen verslechteren. Het kan ook helpen om als gesprekspartner serieuzer genomen te worden. Lees verder

Moeten zorgverzekeraars ook een ‘reële’ prijs voor zorg betalen?

De bekostiging van de zorg is al jaren een hekel punt en de tarieven staan onder druk. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen is er in de Wmo geregeld dat de gemeente de verhouding tussen prijs en kwaliteit waarborgt door het opstellen van regels. Per AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) ‘reële prijs 20151’ is er nadere aanvulling gegeven aan deze plicht van de gemeente. In de AMvB zijn diverse kostprijselementen opgenomen die de gemeente verplicht moet verwerken in de door haar vast te stellen reële prijs en welke zij verplicht moet hanteren in haar inkoopproces. Lees verder

Column Mechtild Rietveld: Poortwachters voor de zorgburchten

Huisartsen (en hun praktijkondersteuners) zitten in de woonbuurten, worden betaald door de zorgverzekeraar en als iemand zijn dokter niet goed vindt, gaat ie naar een andere. Een huisarts werkt op basis van de vraag en maakt dus geen ‘werkplan’ – hoewel … er komen steeds meer bureaucratische eisen die ook huisartsen moeten volgen. Lees de huiveringwekkende loeigoeie columns van huisarts Joost Zaat in de Volkskrant. Als je een vraag hebt over gezondheid, ga je naar de huisarts. Die probeert de vraag goed te behandelen of verwijst zo nodig door naar specialisten. We noemen hem poortwachter omdat hij vaak de vraag kan terugbrengen tot gewone proporties en meteen kan behandelen. Of hij opent de poort naar specialere hulp. Je hebt zelfs een wet die Wet Poortwachter heet – iets over ziekteverzuim. En ik zag laatst dat een psychiater bij een ziekenhuis werd aangeduid met ‘poortarts’. Lees verder

Hoge Raad zorgt voor herstel van een onrechtvaardig gevolg van de WWZ bij ontslag op staande voet

Het bijzondere instrument van het ontslag op staande voet zorgt vaak voor veel ophef. Het is een uiterste maatregel met voor beide partijen potentieel grote gevolgen. Een van deze gevolgen sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) was het risico van de werkgever op een loondoorbetalingsplicht van maanden tot jaren indien de werknemer in eerste instantie succesvol verweer voert, maar in hoger beroep alsnog verliest. Dit heeft nog wel eens voor terughoudendheid in het gebruik van het ontslag op staande voet door werkgevers gezorgd. De politiek heeft in al die jaren niet thuis gegeven om dit onrechtvaardige gevolg te herstellen. De Hoge Raad heeft deze problematiek opgepakt en zich op 13 juli 2018 gebogen over (de ontzegging van) de loonaanspraak van de op staande voet ontslagen werknemer.

In een artikel in ‘Juridisch up to Date’ bespreken Bob van der Kamp en Lara Smeets dit onderwerp. Lees verder

Adri Kranenburg nieuwe partner Lexsigma Healthcare

Per 1 juli 2018 sluit Adri Kranenburg zich aan bij Lexsigma Healthcare. Adri (1964) is momenteel verbonden aan Vliet & Burg Advocaten. Hij woont in Haarlem en werkt in Amsterdam. Adri werkt al sinds de jaren ‘90 samen met Elly Koning, partner en oprichter van Lexsigma Healthcare. De afgelopen jaren werd hij al regelmatig door Lexsigma als procesadvocaat voor cliënten uit de zorg ingezet. Elly Koning: “Lexsigma Healthcare richt zich sinds 1 januari van dit jaar volledig op de zorg. Die duidelijke focus heeft geleid tot een nog sterker profiel bij zorgaanbieders en een flinke uitbreiding van het aantal cliënten. Met de komst van Adri -als vierde partner- versterken we de kwaliteit en capaciteit van Lexsigma verder. Daarom zijn we zeer verheugd dat Adri overstapt naar Lexsigma.” Lees verder