Hoe om te gaan met een zieke werknemer – kort overzicht

In de zorgsector is er sprake van een hoog ziekteverzuim. Het beste is uiteraard voorkomen. Zet in op preventie. Maar wat te doen als een werknemer zich toch nog ziekmeldt en niet verwacht snel terug te zijn op de werkvloer? De hoofdregel is de meeste mensen wel bekend, namelijk de plicht van een werkgever om het loon door te betalen aan een zieke werknemer. Maar wat hierop volgt zorgt vaak voor veel vragen. Zowel werkgever als werknemer moeten ernaar streven dat de arbeid zo spoedig mogelijk kan worden hervat en om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat er redelijke eisen aan elkaar worden gesteld en er wordt samengewerkt. Hierbij is het prettig als je als organisatie een verzuimprotocol hebt dat als leidraad kan dienen. Lees verder

Voorlopig getuigenverhoor: een machtig wapen

Veel procedures bij de rechter draaien om de feiten. Winnen of verliezen hangt er vaak af van af of een eisende partij zijn/haar stellingen kan bewijzen. Om te kunnen inschatten of het zin heeft te procederen, is het belangrijk om te weten hoe de feiten liggen en wat er aangetoond kan worden. Hier kan het voorlopig getuigenverhoor uitkomst bieden. Dan wordt de rechter verzocht om een of meer personen als getuige onder ede te horen. Lees verder

Column Mechtild Rietveld: Nog even over wijkteams in gemeentelijk zorgland

Veel gemeenten denken in subsidietermen, verzekeraars in DBC’s. Hulpverleners moeten dan vooraf aangeven wat ze gaan doen met ‘ons’ belasting-verzekerings-geld en wel binnen het gestelde lokale/regionale/verzekeringsbeleid. Je moet per geval tevoren aangeven wat het probleem is en dan kan de subsidie/verzekering, pardon, de zorg beginnen. Bij een gebroken been kan dat snel, maar in andere takken van zorgsport lukt dat vaak niet. In de ggz en in de jeugd(ggz)zorg lukt het meestal pas maanden later om een probleem of het gezin te doorgronden – effe los van wachttijden. Lees verder

Joint ownership in de zorg: oplossing voor krapte op arbeidsmarkt?

Het onderwerp personeel en dan met name het tekort hiervan in de sector zorg blijft actueel. Er zijn vele meningen over de oorzaak van dit probleem, maar er lijkt nog geen oplossing te zijn gevonden. De politiek stelt extra gelden ter beschikking, maar enkel extra geld is onvoldoende. Wij zijn van mening dat er meer moet gebeuren en roepen op tot joint ownership!

In een artikel in ‘Juridisch up to Date’ bespreken Bob van der Kamp en Lara Smeets dit onderwerp. Lees verder

Zorgcontractering: geen daden, maar woorden

‘We willen contractering in de zorg stimuleren’. ‘Er moet een rem komen op niet-gecontracteerde aanbieders’. ‘Bij gecontracteerde partijen is meer te sturen op kwaliteit en doelmatigheid’. Het zijn duidelijke geluiden uit de mond van zorgverzekeraars, belangenorganisaties en de overheid. Is er eindelijk sprake van een verandering? Zou er bij zorgverzekeraars nu echt de wil zijn om ook nieuwe toetreders in de markt te contracteren? Helaas laat de praktijk iets anders zien. Lees verder